Monique van Iwaarde 
Natuurdiëtist & Orthomoleculair therapeut


Specialist ademhaling en stressreductie 

Wil je op natuur­­lijke wijze je gezond­heids­­klachten bij de bron aan­­pakken?  Ben je op zoek naar een struc­tu­­rele op­los­sing voor stress­klachten, ver­moeid­heid, slaap­­problemen of chro­­nische gezond­­heids­­pro­ble­men? En wil je dat het niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn effect heeft

Wij bieden met de Adem­­wijzer trai­ning een syste­­mische, holis­­tische aanpak met oog voor de indi­­viduele cliënt. Wij gaan daarbij verder dan een stan­daard ademhalingscursus!

Het herstellen van een gezond adem­­volume en de aan­pak van stress(-gedrag) met de Adem­wijzer training is al sinds 2010 een heel succesvolle combi­natie gebleken bij inmiddels dui­zenden cur­sisten.

Test je ademhaling en inventariseer je gezondheidswensen op onze website Buteyko ademtherapie

Stress Release Praktijk Scheffer
drs. 
Marc Scheffer
Burg
emeester van Marlestraat 20
7413
 BK  Deventer

Tel: 0570 – 676878
Email: 
info@ademwijzer.nl


Je hoofd opruimen met de MatriX Methode, we zien elkaar via het scherm of in Deventer

Soms zit er mentaal iets in de weg waardoor het toelaten van veranderingen (fysiek of emotioneel) moeizaam gaat. Dit kan gebeuren als spanning al lange tijd vastzit en er daardoor gewoontes zijn ontstaan die weer meer spanningen veroorzaken. Buiten de fysieke en/of emotionele klachten krijg je dan te maken met psychosomatische klachten. Door hier aandacht aan te besteden, kan het proces van herstel weer beter gaan stromen en vlotter verlopen. Ik gebruik in mijn praktijk daarvoor de MatriX Methode.

Kijk gerust op de website hoe het in zijn werk gaat.

Voor mensen die naar Deventer willen reizen geef ik ook Body Stress Release en Energetische Atlascorrectie.

https://https://www.body-stress-release-deventer.nl/matrixcoaching/

Mathilde Scheffer
Burge
meester van Marlestraat 20
7413 BK
 DeventerTel: 06-28399355
Email: info@bsr-deventer.nl