KP

Als diëtist ben ik aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
Hier wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de
opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus
beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar
hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde
kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.
http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

 

Tevens ben ik aangesloten bij het netwerk voor Natuur Diëtisten Nederland (NDN).
Dit netwerk bestaat uit professionele Natuurdiëtisten, Natuurartsen en Natuurvoedingsdeskundigen metNatuur Diëtisten Nederland
een zelfstandige praktijk die zich als kenniscentrum voor natuurlijke voeding presenteren op het internet.
zich als kenniscentrum voor natuurlijke voeding presenteren op het internet.
Wij hebben een brede(re) kijk op voeding en gezondheid, waarbij de natuur centraal staat.
http://www.natuurdietisten.nl

 

 

 

MBOG

Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de Maatschappij ter 
Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).
Deze beroepsvereniging bestaat sinds 1988 en maakt zich sindsdien sterk
voor hoogwaardige artsen en therapeuten én opleidingen in de
orthomoleculaire geneeskunde en in de klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI).
http://www.mbog.nl

 

 

 

 

KAB

Via het lidmaatschap van het MBOG ben ik automatisch lid van de
Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
. De Koepel KAB is
een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen zijn
aangesloten. Zij waarborgen de kwaliteit van de bij haar aangesloten
therapeuten en vertegenwoordigd haar leden in alle contacten naar verzekeraars,
overheid en andere instanties.
https://kab-koepel.nl