Op de factuur die ik van de diëtist kreeg wordt een consult van 90 minuten gerekend, terwijl ik maar een uur bij haar ben geweest. Hoe kant dit?

De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent (= directe tijd), maar ook de tijd die ik nodig heb om administratieve taken voor u uit te voeren, zoals het opstellen van uw behandelplan, een dieet ontwerpen en de verwijzend arts een rapportage te sturen (= indirecte tijd). Een intake consult bestaat dus voor 60 minuten uit directe tijd en 30 minuten uit indirecte tijd.

Volgens de doktersassistente heb ik geen verwijsbrief meer nodig om een afspraak bij een diëtist te maken. Klopt dit?

Het kabinet heeft besloten dat de diëtist per 1 augustus 2011 vrij toegankelijk is. Dit wil zeggen dat een verwijzing van een arts niet meer noodzakelijk is. Helaas zijn de meeste zorgverzekeraars hier niet in meegegaan. Dus wanneer dieetadvisering door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, is er wel een verwijsbrief nodig. Indien u de diëtist zelf moet betalen, dus geen vergoeding krijgt via uw zorgverzekeraar, dan is er geen verwijsbrief nodig.

Wat is het verschil tussen een diëtist en een gewichtsconsulent?

Vaak denkt men dat een gewichtsconsulent hetzelfde is als een diëtist. Dit is echter niet het geval. Een gewichtsconsulent is speciaal opgeleid om gezonde mensen met lichte tot matige gewichtsproblemen te begeleiden en algemeen voedingsadvies te geven. Bij sommige mensen is het advies van een gewichtsconsulent toereikend voor hun gewichtsprobleem. Echter bij complexere vormen van overgewicht, bij medische indicaties en indien uw overgewicht een psychische oorzaak heeft, zal de gewichtsconsulent u doorverwijzen naar de diëtist.

Wat doet een diëtist?

Bij een diëtist kunt u voor allerlei voedingsproblemen terecht. Bij een diëtist denkt men vaak direct aan overgewicht en afvallen. Nu is overgewicht ook een complex probleem en is de diëtist specialist op dit gebied, maar een diëtist doet veel meer dan dat. Er zijn veel gezondheidsproblemen waarbij een dieetadvies een belangrijk onderdeel is van de behandeling. Enige voorbeelden zijn over- of ondergewicht, diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk, een voedselallergie, eetstoornissen en maag- en darmklachten zoals bijvoorbeeld constipatie of een spastische darm. Ook tijdens de zwangerschap kunnen bepaalde voedingsproblemen ontstaan. Voor al deze zaken kunt u terecht bij de diëtist. De diëtist is een beschermde titel, de diëtist heeft de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Worden de consulten vergoed door mijn zorgverzekeraar ?

Hierover kunt u meer lezen onder het kopje ‘vergoeding zorgverzekeraar’ welke onder het kopje ‘tarieven’ hangt.

Wat betekent het wanneer een diëtist contractvrij werkt?

Vrijgevestigde diëtisten hebben in veel gevallen de keuze om wel of niet contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen, zowel voor de cliënt als voor de diëtist zelf.

Ik werk contractvrij dat wil dus zeggen dat ik ervoor gekozen heb om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Als cliënt en diëtist hebben we naast de gebruikelijke behandelrelatie ook een financiële relatie. Je betaalt als klant van een contractvrije diëtist direct voor de geleverde dienst en hierover ontvangt u na afloop van het consult een factuur die u zelf dient te betalen. Vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer je een restitutiepolis hebt, vergoed de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar 0%, 60%, 80% of 100% van de factuur. Je bent en blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling. Praktijk voor Natuurlijk Dieet- en Voedingsadvies staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde).

Waarom heb ik voor contractvrije zorg gekozen?

Er zijn veel redenen waarom ik heb gekozen voor contractvrije zorg.  Bij een contractvrije diëtist staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie/behandeling. Zo kan de contractvrije diëtist zelfstandig samen met de cliënt de diagnostiek, de verwijzing, de samenwerking en de behandelkeuze bepalen. Ook kan deze zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruikt. De contractvrije diëtist kan de privacy waarborgen en hoeft nooit cliëntgegevens te delen met de zorgverzekeraar. De rol van behandelaar en die van verzekeraar blijft beter gescheiden. Contracten brengen veel administratieve rompslomp en kosten met zich mee. Ik investeer mijn tijd en geld liever in vakinhoudelijke zaken. Zonder contracten voel ik mij minder aan banden gelegd en kan ik mijn praktijkvoering naar eigen inzicht in vullen, zonder me ieder moment te hoeven afvragen of dit wel “mag” van zorgverzekeraar X of Y. Ik ben minder gebonden aan de in contracten opgelegde restricties die ook nog eens per zorgverzekeraar kunnen verschillen.