Tarieven, vergoeding en algemene voorwaarden

Onderstaand een overzicht van de tarieven voor mijn dienstverlening en informatie over de vergoeding.

Dienst Beschrijving Prijs
Intakegesprek 45-60 min. (directe tijd) 30-60 min. (indirecte tijd) € 135,00
Vervolgconsult 30 minuten* € 30,00
Huisbezoek Regio Apeldoorn, extra kosten € 20,00
Telefonisch consult Telefonisch/Skype consult, per 15 min.* € 15,00
Voorlichting/themabijeenkomst Prijs op basis van offerte

Deze tarieven zijn excl. dieetuitwerking van € 45.-

Een consult bestaat uit zowel directe tijd als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt het gesprek zelf bedoeld, de indirecte tijd het voor- en nawerk, zoals de administratie, het opstellen van uw voedingsadvies enz.

Zie voor verder voorwaarden de algemene voorwaarden onder het tabblad tarieven.

Bent u door ziekte of invaliditeit niet in staat om de praktijk te bezoeken, dan kom ik graag bij u thuis. Hiervoor breng ik extra kosten in rekening. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunt u deze extra kosten vergoed krijgen. Vooraf kunt u zich hierover laten informeren door uw zorgverzekeraar.

Dieetkosten en de belastingdienst

Heeft u een dieet gevolgd op voorschrift van een dokter of diëtist, dan mag u een vast bedrag voor deze kosten van uw belastingaangifte aftrekken. U heeft een dieetbevestiging nodig van uw diëtist als de belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Vergoeding

U ontvangt en betaalt mijn rekeningen eerst zelf. Daarna dient u de rekening voor vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.

In 2019 is vergoeding voor dieetadvisering voor 3 uur per jaar in de Basisverzekering opgenomen. Via de Aanvullende zorgverzekering is er afhankelijk van uw pakket evt. nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom voor het maken van een afspraak altijd eerst uw polisvoorwaarden voor meer informatie over de mogelijkheid om voor vergoeding of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen en de voorwaarden. Uw dient altijd zelf eerst uw verplicht eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vind u in uw polisvoorwaarden. Voor 2017 geldt een verplicht eigen risico van  € 385,-

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk geworden en heeft u dus geen verwijsbrief meer nodig om toch een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Toch doen niet alle zorgverzekeraars hier aan mee en vragen sommigen toch om een verwijzing. Daarnaast bevat een verwijsbrief van bijv. uw huisarts vaak waardevolle informatie voor de juiste behandeling. Daarom blijft een verwijzing in veel gevallen toch wenselijk.

Annuleren of niet nakomen van uw afspraak

Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen via telefoon of email. Wanneer u later afzegt of uw afspraak niet nakomt dan ontvangt u een rekening van uw consult. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Neem contact op

Voor meer informatie of het maken van een afspraak verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Neem contact op