Tarieven 2022

Onderstaand een overzicht van de tarieven voor 2022

Het tarief is € 19,50 per 15 minuten oftewel € 78,00 per 60 minuten.
Het tarief geldt zowel voor directe als indirecte tijd.
De totale bestede tijd wordt afgerond naar boven naar 15 minuten.

Mocht u deze pagina op uw mobiele telefoon bekijken dan krijg u alle diensten, beschrijvingen en prijzen in beeld wanneer u de tabel van links naar rechts beweegt.

Dienst Beschrijving Prijs
Kennismakingsgesprek 10 – 15 min. (directe tijd) gratis
Intake consult 60 – 90 min. (directe tijd)
plus 15 min. dossierstudie afhankelijk van de dikte van het dossier (indirecte tijd)
€ 78,00 – € 117,00
Behandelplan 30 min. (indirecte tijd) € 39,00
Vervolgconsult 30 – 60 min. (directe tijd) € 39,00 – € 78,00
Dieetadvies 60 min. (indirecte tijd) € 78,00
Suppletieadvies /beoordeling bloedonderzoek 30 – 45 min. (indirecte tijd) € 39,00 – € 58,50

Bij het kennismakingsgesprek moet van tevoren duidelijk zijn dat het om een kennismakingsgesprek gaat en niet om een intake consult.

Korte simpele vragen naar aanleiding van een behandelplan, dieet- of suppletieadvies worden gratis beantwoord, voor lange complexe vragen zal tijd in rekening worden gebracht.

Een consult bestaat uit zowel directe tijd als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt het gesprek zelf bedoeld, de indirecte tijd is het voor- en nawerk, het opstellen van het voedingsadvies, administratie enz.

Zie voor verdere voorwaarden ‘de algemene voorwaarden’ die gelden voor mijn praktijk.

Dieetkosten en de belastingdienst

Heeft u een dieet gevolgd op voorschrift van een dokter of diëtist, dan mag u een vast bedrag voor deze kosten van uw belastingaangifte aftrekken. U heeft een dieetbevestiging nodig van uw diëtist als de belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Vergoeding

U betaalt mijn facturen eerst zelf. Daarna dient u de factuur voor (eventuele) vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.

In 2020 is vergoeding voor dieetadvisering voor 3 uur per jaar in de basisverzekering opgenomen. Via de aanvullende zorgverzekering is er afhankelijk van uw pakket eventueel nog vergoeding van extra uren mogelijk als dieetadvisering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom voor het maken van een afspraak altijd eerst uw polisvoorwaarden voor meer informatie over de mogelijkheid om voor vergoeding of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen . Uw dient altijd eerst uw verplicht eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vind u in uw polisvoorwaarden. Voor 2020 geldt een verplicht eigen risico van  € 385,-

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk geworden en heeft u dus geen verwijsbrief meer nodig om toch een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Toch doen niet alle zorgverzekeraars hier aan mee en vragen sommigen toch om een verwijzing. Daarnaast bevat een verwijsbrief van bijv. uw huisarts vaak waardevolle informatie voor de juiste behandeling. Daarom blijft een verwijzing in veel gevallen toch wenselijk.

Annuleren of niet nakomen van uw afspraak

Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen via telefoon of email. U krijgt hier een bevestiging van. Geen bevestiging ontvangen, dan staat uw afspraak nog gereserveerd. Wanneer u later afzegt of uw afspraak niet nakomt dan ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze facturen kunnen niet ter declaratie bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Neem contact op

Voor meer informatie of het maken van een afspraak verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Neem contact op