Om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen, zijn er twee mogelijkheden namelijk vergoeding als ‘dieetadvies’ en vergoeding als ‘orthomoleculaire therapie’. Of u hiervoor in aanmerking komt is volledig afhankelijk van uw zorgverzekering dus lees de onderstaande informatie goed door.

Vergoeding als dieetadvies (max. 3 uur) 

Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Als geregistreerd paramedicus behoudt ik mijn kwaliteitsgarantie wanneer ik aan de door de beroepsgroep gestelde opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) voldoe. Dit wordt periodiek (iedere 5 jaar) getoetst. U kunt het register raadplegen via deze link: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx

Door deze registratie, bestaat er een mogelijkheid dat u mijn consulten vergoed krijgt. Normaal gesproken worden per kalenderjaar 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basisverzekering indien u door uw eigen risico heen bent. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat sommige zorgverzekeraars uw consult voor 80-100%, sommige slechts 50% vergoeden en andere weer helemaal niet.

Informeer voordat uw een consult heeft dus goed wat u eventueel terugkrijgt. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.
Vraagt uw verzekering naar BIG codes dan kunt u deze terugvinden onder het tabblad ‘contact’ op deze website.

Nadat het consult heeft plaats gevonden, betaalt u uw factuur eerst aan mij, daarna kunt u de factuur insturen naar uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

In de onderstaande link vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars die vergoed worden in 2022 vanuit de basisverzekering:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/natuurdietiste-monique-van-iwaarde

Aan de vergoedingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Neem bij twijfel contact op met de zorgverzekeraar voor de exacte voorwaarden.

Hoe u voor vergoeding als ‘orthomoleculaire therapie’ in aanmerking kunt komen, leest u op de andere pagina.