Om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen, zijn er twee mogelijkheden:

Vergoeding als dieetadvies (max. 3 uur)

Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Als geregistreerd paramedicus behoudt ik mijn kwaliteitsgarantie wanneer ik aan de door de beroepsgroep gestelde opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) voldoe. Dit wordt periodiek (iedere 5 jaar) getoetst. U kunt het register raadplegen via deze link: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx

Door deze registratie, bestaat de mogelijkheid dat u mijn consulten vergoed krijgt. Normaal gesproken worden per kalenderjaar 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basisverzekering indien u door uw eigen risico heen bent. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat sommige zorgverzekeraars uw consult voor 80-100%, sommige slechts 50% vergoeden en andere weer helemaal niet.

Informeer voordat uw een consult heeft dus goed wat u eventueel terugkrijgt. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.
Vraagt uw verzekering naar een BIG codes dan kunt u deze terugvinden onder het tabblad ‘contact’ op deze website.

Nadat het consult heeft plaats gevonden, betaalt u uw factuur eerst aan mij, daarna kunt u de factuur insturen naar uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

In de onderstaande link vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars die vergoed worden vanuit de basisverzekering:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/natuurdietiste-monique-van-iwaarde

Aan de vergoedingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij twijfel raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding als orthomoleculaire therapie  

Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Hierdoor bestaat de mogelijkheid om het consult als ‘orthomoleculair consult’ vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. De eis is wel dat uw zorgverzekeraar het MBOG erkend. De consulten worden alleen vergoed als deze voor u bedoeld zijn als medische behandeling. De voedingssupplementen en onderzoeken die geadviseerd worden, worden doorgaans weer niet vergoed.

Bij twijfel raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

In het onderstaande overzicht staan verzekeraars die de MBOG erkennen en in dat kader orthomoleculaire geneeskunde. De vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2018. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kunt u kijken op de website van uw zorgverzekeraar.

http://www.mbog.nl/actueel/zorgverzekeraars-2017-2