Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan een allergische aandoening. De ernst hiervan en het aantal mensen dat eraan lijdt, is de laatste 25 jaar verdubbeld.[1} De functionele geneeskunde gaat op zoek naar de onderliggende oorzaken. Gedurende de zoektocht naar de oorzaken kan er eventueel (acuut) een natuurlijk antihistaminicum worden ingezet. In dit artikel worden enkele natuurlijke antihistaminica besproken die hiervoor in aanmerking komen.

OrthoFyto jaargang 23/2018-3/juni