Monique van Iwaarde 
Natuurdiëtist & Orthomoleculair therapeut

Tarief en vergoedingen

LEES DEZE PAGINA GOED DOOR VOORDAT U EEN AFSPRAAK MAAKT. 


Mijn tarief is € 21,75 per 15 minuten // € 87,00 per 60 minuten
De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond naar boven dus naar 15 minuten.

Het tarief geldt voor alle werkzaamheden dus voor zowel 'directe' als 'indirecte tijd'. Verderop in de tekst wordt uitgelegd wat de betekenis is van deze termen.

Voedings- en suppletieadviezen zijn vrijgesteld van BTW.


Wat is directe en indirecte tijd

Een intake- of vervolgconsult kan bestaan uit 60 minuten directe tijd (afhankelijk van de lengte van het consult) en 30 minuten indirecte tijd (afhankelijk van de tijd die daarvoor nodig is).

Directe tijd: dit is de tijd die u tijdens het consult aanwezig bent.

Indirecte tijd: dit is de tijd die ik nodig heb aan voorwerk (bijv. het bestuderen van het dossier) en nawerk (bijv. het opstellen van een behandelplan, het ontwerpen van een voedingsadvies, het interpreteren van onderzoeken enz.), het is het werk waarbij u niet aanwezig bent in de praktijk. 


Aantal consulten

Het aantal vervolgconsulten dat u nodig heeft, is afhankelijk van verschillende factoren: uw inzet, uw klachten, de voortgang, het doel en de wensen. Gemiddeld worden vervolgconsulten om de 6 – 8 weken gehouden.

De duur van een vervolgconsult kan variëren tussen 30, 60 en 90 minuten. De tijd is afhankelijk van de te bespreken onderwerpen en de hoeveelheid vragen.

Wanneer u deze pagina op uw mobiele telefoon bekijkt dan kunt u uw telefoon een slag draaien zodat u de hele tabel in beeld krijgt dus zowel de dienst als het tarief. 

DIENST

Telefonisch kennismakingsgesprek - 10 min. (afspraak is niet nodig)

Voorwerk (dossierstudie) 15 tot 30 min. 
(indirecte tijd, afhankelijk van de dikte van het dossier)

Intake consult - 60 tot 90 min. (directe tijd)

Behandelplan - 30 min. (indirecte tijd)

Voedingsadvies - 60 min. (indirecte tijd)

Interpretatie van uitslag(en) van onderzoek(en) - 15 tot 60 min.
(indirecte tijd, afhankelijk van de grootte van het bloedonderzoek)

Suppletieadvies - 15 tot 30 min. (indirecte tijd)

Vragen per email behandelen - 15 tot 30 min. (indirecte tijd, afhankelijk van de hoeveelheid vragen)

Vervolgconsult - 15 / 30 / 60 min. (directe tijd)

Dieetadvies belastingdienst (indirecte tijd)

TARIEF
 
Gratis

€ 21,75 tot € 43,50


€ 87,00 tot € 130,50

€ 43,50

€ 87,00

€ 21,75 tot € 87,00


€ 21,75 tot € 43,50

€ 21,75 tot € 43,50


€ 21,75 / € 43,50 / € 87,00

€ 7,50

Niet nagekomen afspraken (no shows) worden in rekening gebracht.

Wijzigingen of afzeggen van afspraken

Wijzigingen of afzeggen van afspraken kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren. Als u voor de maandag een wijziging wilt doorgeven, kan dat tot de vrijdag voorafgaand tot 12:00 uur. Bij niet tijdig afzeggen of niet verschijnen op een afspraak wordt u de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Indien een afspraak per mail wordt afgezegd is deze pas definitief als u van mij een bevestiging heeft gehad.

Vergoeding

Om te weten te komen of u in aanmerking komt voor vergoeding, dient u altijd 'zelf' de polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Mijn consulten kunnen op twee manieren voor vergoeding in aanmerking komen, namelijk als:

  • Dieetadvies
  • Orthomoleculaire therapie 

Vergoeding als dieetadvies (max. 3 uur)

Door mijn registratie als diëtist in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP) is er een mogelijkheid dat u mijn consulten vergoed krijgt. Normaal gesproken wordt er per kalenderjaar 3 uur dieetadvies vergoed vanuit de basisverzekering mits u door uw eigen risico heen bent. 

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat sommige zorgverzekeraars uw consult voor 80-100%, sommige slechts 50% vergoeden en andere weer helemaal niet. 

Informeer voordat uw een consult heeft dus goed wat u eventueel terugkrijgt. Dit om achteraf teleurstelling te voorkomen.

Wanneer u op deze link klikt, vind u een overzicht van de zorgverzekeraars die vergoed worden in 2024 vanuit de basisverzekering als dieetadvies.

Per 13 juli 2024 verloopt mijn BIG registratie. Ik heb besloten deze niet meer te verlengen. Ik blijf in het Kwaliteitsregister Paramedici staan, maar niet meer als BIG geregistreerde diëtist.

Verwijzing (huis)arts

Sommige zorgverzekeraars hebben een verwijsbrief nodig wanneer dieetadvisering wordt vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Facturering

Nadat het consult heeft plaats gevonden, betaalt u uw factuur eerst aan mij. Hiervoor ontvangt u een factuur. De betalingstermijn van deze factuur is binnen 14 dagen na factuurdatum. Daarna kunt u de factuur insturen naar uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

Aan de vergoedingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
Bij twijfel raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.


Vergoeding als orthomoleculaire therapie

Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Hierdoor bestaat de mogelijkheid om het consult als orthomoleculaire therapie vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

De eis is wel dat uw zorgverzekeraar het MBOG erkend. De consulten worden alleen vergoed als deze voor u bedoeld zijn als medische behandeling. Meestal is er een maximale vergoeding per afspraak. Daarnaast wordt veelal maximaal 1 "complementaire" afspraak per dag vergoed. De voedingssupplementen en onderzoeken die geadviseerd worden, worden doorgaans weer niet vergoed.

Wanneer u op deze link klikt, kunt u een overzicht downloaden van de MBOG vergoedingen per zorgverzekeraar voor 2024.

MBOG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen en/of veranderingen bij de zorgverzekeraars en/of fouten in dit overzicht.


Facturering

Nadat het consult heeft plaats gevonden, betaalt u uw factuur eerst aan mij met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna kunt u de factuur insturen naar uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

Aan de vergoedingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Bij twijfel raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.


Dieetkosten en de belastingdienst

Van sommige diëten mag u een bepaald bedrag van de kosten aftrekken bij uw aangifte. Niet alle diëten vallen hieronder. Hoe weet u of uw recht heeft op belastingaftrek? Dit kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst. Het dieet dat u volgt moet voorgeschreven zijn door een arts en/of diëtist.

De belastingdienst heeft hiervoor wel een ondertekende dieetbevestiging nodig.

De kosten voor het verkrijgen van een dieetverklaring vind u onder de tarieven. 

Contractvrije zorg

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, omdat contracten veel administratieve rompslomp en kosten met zich meebrengen. Ik investeer mijn tijd en geld liever in vakinhoudelijke zaken. Zonder contracten voel ik mij minder aan banden gelegd en kan ik mijn praktijkvoering naar eigen inzicht in vullen, zonder me ieder moment te hoeven afvragen of dit wel “mag” van zorgverzekeraar X of Y. Ik ben minder gebonden aan de in contracten opgelegde restricties die ook nog eens per zorgverzekeraar kunnen verschillen.

U betaalt als klant van een contractvrije diëtist direct voor de geleverde dienst en hierover ontvangt u na afloop van het consult een factuur die u zelf dient te betalen. Vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar.

U bent en blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling.