Monique van Iwaarde 
Natuurdiëtist & Orthomoleculair therapeut

Als diëtist ben ik aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Hier wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (iedere 5 jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). 

Mijn BIG registratiecode is
 19912726389


Tevens ben ik aangesloten bij het netwerk voor Natuur Diëtisten Nederland (NDN). Dit netwerk bestaat uit professionele natuurdiëtisten, natuurartsen en natuurvoedingsdeskundigen met een zelfstandige praktijk die zich als kenniscentrum voor natuurlijke voeding presenteren op het internet. Natuur Diëtisten Nederland heeft een brede(re) kijk op voeding en gezondheid, waarbij de natuur centraal staat.


Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Deze beroepsvereniging bestaat sinds 1988 en maakt zich sindsdien sterk voor hoogwaardige artsen en therapeuten én opleidingen in de orthomoleculaire geneeskunde en in de klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI).

Mijn licentiecode is 1109 TL


Via het lidmaatschap van het MBOG ben ik automatisch lid van de Koepel. Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De Koepel KAB is een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen zijn aangesloten. Zij waarborgen de kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten en vertegenwoordigd haar leden in alle contacten naar verzekeraars, overheid en andere instanties.